Forside
Menneskesyn
Bodynamic System
Terapi for hvem
Chok og traumer
Links
 
Otto Krag
Jessie Brandt
 

Traumer og chok

Traumer kan ødelægge evnen til at fungere hos de menesker, der rammes af det, fordi det blokerer for vores evne til at imødekomme de daglige behov og udføre de mest basale gøremål.
Ved chok bliver den traumatiske hændelse ikke husket - og lokaliseret i ens fortid - på samme måde som andre begivenheder i livet.
Pludselige opståede kropslige, visuelle og auditive reaktioner kan være restimulering af tidligere traumer.

Traumer er...
-
en hændelse, som opleves som en trussel i forhold til ens eget liv eller kropslige sikkerhed.
- at være vidne til voldelige handlinger mod andre personer.
- at høre om vold imod eller uforudset voldelig død hos nære pårørende.
- at få en diagnose på en livstruende sygdom.
- at traumer kan opstå hos børn der har været udsat for fysiske/ psykiske eller seksuelle krænkelser.

Nogle kan komme ud af deres traumer ved at have succesfulde kamp_/flugtreaktioner eller andre personlig ressourcer.
Andre får følgevirkninger med genoplevelse af begivenheden (flashback), undgåelse af situationer som minder om traumet, kronisk alarmberedskab (hyperarousal), svedudbrud, hyperventilering, hjertebanken, hurtig puls, hyperaktivitet, diffus angst, tilbøjelighed til at fare sammen.
Hvis symptomerne bliver kroniske kan det føre til søvnforstyrrelser, appetittab, seksuelle problemer og koncentrationsbesvær.