Forside
Menneskesyn
Bodynamic System
Terapi for hvem
Chok og traumer
Links
 
Otto Krag
Jessie Brandt
 

Bodynamic System

Bodynamic systemet er et psykoterapeutisk og pædagogisk system udviklet i Danmark gennem de sidste 30 år.

Krop og psyke ses i Bodynamic systemet som et integreret hele, og fokus ligger på at identificere og i størst muligt omfang fremkalde den enkelte persons ressourcer.

Mønstre i personligheden, som hindrer en person i at udfolde sig fuldt og helt, undersøges ved hjælp af særligt udviklede terapeutiske værktøjer, samtidig med at personen hjælpes til at etablere nye og mere hensigtsmæssige handlemåder.
Der bindes hele tiden an til personens kropslige og psykiske oplevelser.

Det unikke ved Bodynamic Analyse er, at systemets psykologiske teorier tager udgangspunkt i kroppen. Kroppens mange forskellige muskler er i Bodynamic Systemet kategoriseret ud fra, i hvilken fase af jeg-udviklingen de integreres i.

Integration betyder i denne forbindelse, at barnet opnår kontrol over og brug af musklen og samtidig indlærer de psykologiske og sociale funktioner, som er knyttet dertil.

Baseret på denne tankegang kan der med en test af kroppens muskler - den såkaldte Bodymap test - foretages en meget præcis vurdering af en persons styrker og vanskeligheder.
Ud fra testen er det muligt at identificere både ressourcerige og problemfyldte områder i en persons livsudvikling. Dette set såvel i et historisk som et nutidigt lys.